Internet geld bijverdienen
"100% Succes Gegarandeerd"
Bijverdienen online head


Zelfstandig in bijberoep worden

Je bent internetmarketeer of thuiswerker je werkt nog in vast diensverband, dan is een zelfstandig bijberoep meestal de oplossing om wettelijk in orde de blijven met verdienen op het internet. Maar zelfstandigen in bijberoep zijn niet altijd even populair, maar vormen wel een van de snelst groeiende kategorie van ondernemers. Hoe uitnodigend is nu zo een statuut?

Is een bijberoep wel interessant?

Of het ook interessant is zelfstandige in bijberoep te worden, heeft vooral te maken met enkele voordelen zoals belastingen, sociale zekerheid en btw-voordelen. Wie slechts erg zelden wat bijverdiend, is nog het best af zonder het statuut van bijberoep. Men kan dan immers deze verdiensten aangeven onder diverse inkomsten op je belastingsaangifte. In dat geval worden ze wel belast tegen 33%. Maar dit ligt dan nog heel wat lager dan de belastingschaal waar de meeste zelfstandigen in bijberoep in terechtkomen. Deze inkomsten wordt immers bij dat van hun hoofdberoep bijgeteld. Zo krijgt de overheid de inkomsten en dit tegen een tarief van ongeveer 40 procent, dit is dan het hoogste belastingtarief op de inkomstenschijf.


Zelfstandige in bijberoep doen of niet doen?

Het statuut van zelfstandige in bijberoep is zeker wel interessant, maar ook weer niet super voordelig. Wie af en toe wat bijverdiend is nog altijd beter af zonder een zelfstandige statuut. Maar wie zijn bijverdienste echt wil uitbreiden en na een tijdje volledig als zelfstandige wil werken kan haast niet zonder. Zelfstandigen in bijberoep moeten wel zorgen voor hun eigen boekhouding dit afhankelijk van de omzet en de ondernemingsvorm.

Enkele tips

1. De Administratieve formaliteiten, deze vallen echt wel mee.
Binnen ongeveer negentig dagen na het begin van uw zelfstandige activiteit moet u een aansluiting aanvragen bij een fonds voor sociale verzekeringen, deze lijst is terug te vinden op www.rsvz-inasti.fgov.beVoor alle andere administratieve formaliteiten kunt u terecht bij het Ondernemingsloket: mineco.fgov.be/enterprises.

2. De boekhoudkundige verplichtingen, deze hou je het best zo eenvoudig mogelijk. Kies bijvoorbeeld voor een zo licht mogelijke optie. Richt zeker nog geen bvba op als uw omzet minder dan 40.000€ per jaar bedraagt.

3. De fiscale verplichtingen zoals btw en inkomstenbelastingen
Er zijn diverse zelfstandige activiteiten die vrijgesteld zijn van btw, voor andere activiteiten kan je een vrijstelling vragen als uw omzet maar beperkt blijft. Je hebt dan uiteraard niet het recht btw af te trekken van aangekochte goederen en diensten, maar net zoals voltijdse zelfstandigen kunnen ook bijberoepers voorafbetalingen doen.

4. Valt je bijberoep wat tegen, dan kan je nog altij binnen het jaar stoppen. In dit geval betaalt de RSVZ de bijdragen voor de sociale zekerheid van dat jaar terug.

Ondernemingsloketten

Acerta Ondernemingsloket vzw http://www.acerta.be
BIZ Ondernemingsloket vzw http://www.bizondernemingsloket.be
Eunomia vzw http://www.eunomia.be
Formalis vzw http://www.formalis.be
Securex Ondernemingsloket http://www.go-start.be
HDP Ondernemingsloket vzw http://www.hdp.be
Partena Ondernemingsloket vzw http://www.ondernemingsloket.
partena.be

KMO Direct vzw http://www.kmodirect.be
UCM Guichet d’entreprises asbl http://www.ucm.be
FOD Financiën http://www.fi scus.fgov.be
RSVZ http://www.rsvz-inasti.fgov.be

De lijst van de lokale kantoren is beschikbaar op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: http://economie.fgov.beVacatures Bijverdienen Adsense Geld verdienen Webwinkel E mails lezen Optmalisatie SEO Artikel maken Vrijwilligerswerk Weekendjob Inpakwerk