Internet geld bijverdienen
"100% Succes Gegarandeerd"
Bijverdienen online head

Geld bijverdienen met een uitkering

Inkomsten naast een uitkering

U heeft een uitkering en daarnaast nog andere inkomstenbronnen . Bijvoorbeeld u verdiend bij met werk of u heeft nog een andere uitkering. Deze inkomsten kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Heeft u een hele of gedeeltelijke uitkering en gaat en u wil thuiswerk gaan doen? Dan kan het zijn dat u minder verdient dan u zou kunnen verdienen. De nadelen voor een werknemer die risico's neemt om zwart te werken zijn dat je geen recht hebt op een arbeidsongevallenvergoeding: niet voor jou en niet voor de mensen die je achterlaat, geen recht op pensioen voor dat gedeelte, geen recht op betaalde feestdagen, geen recht op betaald verlof, geen recht op ziekteuitkeringen, geen ontslagbescherming...

Kijk hier onder of er iets voor jou tussen zit.

BIJVERDIENEN MET EEN UITKERING

This is an example for an imageNatuurlijk is een uitkering ook niet hoog genoeg om van te leven, maar je moet toch voorzichtig zijn als je zomaar in het zwart gaat werken. Want de RVA voert wel degelijk controles uit om zwart werk tegen te gaan ook op thuiswerkers.
De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) beslist of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering. De RVA beslist of je recht hebt op een uitkering, controleert werklozen en zorgt ervoor dat de wetgeving van de werkloosheidsreglementering juist nageleefd wordt. België is niet alleen een land van thuiswerkers, ook zwartwerk is hier enorm populair. De grens tussen thuis werken en zwartwerk is soms moeilijk te trekken. Alle prestaties die het voorwerp vormen van een beroep en die niet worden aangegeven of waarvoor geen arbeidsovereenkomst bestaat, is zwartwerk. Maar zwartwerk is niet wettelijk en kan zwaar gesanctioneerd worden met geldboetes en zelfs gevangenisstraffen.Betrapt de RVA je bijvoorbeeld op zwartwerk, dan is hij bevoegd om sancties te treffen, je te schorsen. De RVA is dan ook de instantie die je uitkering berekent en uitbetaald. Als je een uitkering ontvangt (bv. een werkloosheidsuitkering, een ziekteuitkering, ...), moet je altijd nagaan of het toegelaten is deze uitkering te combineren met inkomsten een internet activiteit.

Zwart werk, wat je zeker niet moet doen?

Je hebt een uitkering en besluit in het zwarte circuit te stappen, je verdiend een aardig centje bij op het internet. wat je zeker niet moet doen is het aan de grote klok te hangen want de jaloezie van andere mensen kan je wel eens zuur opbreken. Er zijn genoeg gevallen bekend van personen die over gedragen worden aan de rva. Dus denk 2 keer na voor je aan thuiswerk begint zonder wettelijk contract.

Maar wie toch betrapt wordt op uitkeringsfraude, moet niet enkel de onrechtmatig ontvangen toeslag terugbetalen. De betrokkene riskeert ook zijn/haar recht op uitkering te verliezen gedurende een periode van één tot dertien weken. Bij herhaling bedraagt de uitsluiting minstens het dubbele van de vorige sanctie.

Volgende programma's leren je hoe je dit kunt verwezelijken.

Als online geld verdienen onwerkelijk klinkt, kijk dan of er een systeem tussen zit dat bij jou past.

u heeft een geld verdienen website plaat je link hier.


Vacatures Bijverdienen Adsense Geld verdienen Webwinkel E mails lezen Optmalisatie SEO Artikel maken Vrijwilligerswerk Weekendjob Inpakwerk