Disclaimer

www.internetbijverdienen.be bestaat dankzij je vrijwillige deelname aan het www.internetbijverdienen.be spaarprogramma. Voor www.internetbijverdienen.be is het dan ook van essentieel belang dat je persoonlijke gegevens zijn beschermd. www.internetbijverdienen.be garandeert dat:

 • je persoonlijke gegevens (zoals email adres en NAW gegevens) nooit worden verkocht of geruild aan welke partij dan ook;
 • jouw emailadres uitsluitend door www.internetbijverdienen.be wordt gebruikt om zo relevant mogelijke aanbiedingen en relevante communicatie (onder meer via emails en de www.internetbijverdienen.be-Internetsite) te bieden. De profielgegevens die je bij ons hebt afgegeven om je gericht te benaderen voor marktonderzoek worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van dit gericht benaderen;
 • aan adverteerders alleen informatie wordt verstrekt in de vorm van geanonimiseerde resultaten met betrekking tot je respons en andere communicatie, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verstrekken van je persoonlijke gegevens;
 • aan marktonderzoekers alleen informatie wordt verstrekt in de vorm van geanonimiseerde profielen. Je persoonlijke gegevens zullen nooit worden verstrekt aan anderen.
 • alle profielgegevens en alle gegevens die je invult bij marktonderzoeken worden losgekoppeld van je naam , adres en email adres en andere persoonsgebonden gegevens.
 • de infrastructuur en software van het www.internetbijverdienen.be-programma zo gemaakt en beveiligd zijn dat adverteerders en onbevoegden geen persoonlijke informatie met betrekking tot www.internetbijverdienen.be-leden krijgen;
 • je de mogelijkheid hebt om op ieder moment te bepalen of je nog langer aanbiedingen, uitnodigingen voor marktonderzoek wilt ontvangen en verdere communicatie wenst. Je kunt op elk gewenst tijdstip besluiten je lidmaatschap te beëindigen en je gegevens te wissen;
 • je medewerking aan een marktonderzoek is volkomen vrijwillig en volstrekt anoniem. We gebruiken marktonderzoeken nooit misleidend om je producten of diensten aan te bieden.
 • je emailadres nooit wordt vrijgegeven aan derden, anders dan voor het bepalen van de juistheid van de door jou verstrekte gegevens en verificatie van de door jou uitgevoerde transacties;
 • op de website houdt www.internetbijverdienen.be algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest gevraagde pagina’s om de www.internetbijverdienen.be-website voor jou zo gemakkelijk mogelijk in te richten;
 • de gebruikte cookies geen persoonlijke gegevens bevatten en alleen worden gebruikt om het jou gemakkelijk te maken op de www.internetbijverdienen.be-website. www.internetbijverdienen.be maakt gebruik van tijdelijke cookies, een bestand dat wordt opgeslagen op je PC om je te herkennen en automatisch toegang te geven tot de www.internetbijverdienen.be-website.