Geld bijverdienen met beleggen.

Beleggen is het investeren van geld voor korte of lange termijn met als doel winst maken in de toekomst. Je kunt beleggen in verschillende dingen, zoals obligaties leningen of aandelen. Maar ook sparen is een vorm van beleggen.

hoogste rendement met beleggen

Sparen.

Een ieder bekend voorbeeld van beleggen volgens bovenstaande definitie is sparen. Hierbij zet je geld op een rekening, meestal voor lange termijn, met als doel winst te maken. De winst is in dit geval de rente die je krijgt van de bank. Bij deze vorm van beleggen is het risico voor de klant niet erg groot. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat de bank failliet gaat en de klant kan fluiten naar zijn spaargeld, maar heel vaak zal dit niet voorkomen. Tegenover een laag financieel risico staat daarom ook een relatief laag rendement.

Aandelen.

Een andere vorm van beleggen zal ook bij menigeen bekend zijn: het beleggen in aandelen. Als je een of meerdere aandelen koopt van een bedrijf ben je in principe een stukje eigenaar van dit bedrijf. Hoe meer aandelen je in je bezit, hoe meer eigenaar je bent. Als het vervolgens goed gaat met het bedrijf en ze winst maken, dan maak jij natuurlijk ook winst. Je zult dit terugzien in de waarde van je aandelen, die zullen stijgen. Gaat het minder met het bedrijf dan zal de koers van je aandelen zakken in waarde. Het beleggen in aandelen is vergeleken bij het sparen een risicovollere onderneming. Het zal vaker voorkomen dat een bedrijf failliet gaat dan een bank bijvoorbeeld en dan zijn je aandelen niets meer waard. Tegenover het hogere risico staat echter wel grotere rendementen, waardoor het meestal meer oplevert dan sparen op de lange termijn. Het handelen in aandelen speelt zich af op de beurs en de meeste bedrijven staan genoteerd op de Bel 20 index.

Obligaties.

Een obligatie is een verhandelbare lening. Instellingen of ondernemingen die obligaties uitgeven moeten vervolgens een jaarlijkse rentebetaling verschaffen aan de beleggers in obligaties. Aan het einde van de looptijd van de obligatie moeten zij vervolgens ook de hoofdsom terugbetalen. Een belegger in obligaties koopt dus een stukje lening op een obligatiemarkt. Een obligatie bestaat uit twee delen, een ‘mantel’ en een ‘blad’. De mantel is het werkelijke schuldbewijs. Hierop staat aangegeven hoeveel de debiteur moet betalen aan het eind van de looptijd aan de eigenaar van de obligatie. Het blad is een soort van verzameling van coupons waarmee de belegger recht heeft op een rentevergoeding per periode.

Bel 20.

Deze index bevat de 20 grootste bedrijven van Belgie. Het gewogen gemiddelde van de aandelen van deze 20 bedrijven bepaalt vervolgens de stand van de Bel 20 index in het geheel.

Hoe krijg ik het hoogste rendement met beleggen.

Zoals eerder genoemd hangt hoog rendement samen met het risico dat je bereid bent te nemen. Een hoger risico zal leiden tot een hoger rendement, als het goed gaat. Maar er zijn meerdere factoren die meespelen. Niet onbelangrijk is natuurlijk kennis. Door het op de hoogte blijven van het beursnieuws en het inwilligen van beleggingsadvies beperk je enigszins het risico omdat je handelt met kennis. Ook kan een belegger gebruik maken van aandelen software voor beter overzicht van zijn beleggingen. Door middel van een technische analyse kan men de volatiliteit van aandelen enigszins bestuderen hetgeen ook bijdraagt in de optimalisatie van het rendement.

Beleggen in vastgoed.

Het beleggen in vastgoed is wereldwijd erg populair. Vastgoed is gewoon onroerend goed en omvat de grond en de gebouwen op de grond. Dit wordt ook wel opstal genoemd. Vastgoed wordt gekenmerkt door duurzaamheid en hoge waarde. Vooral grond is duur, daar het niet verloren gaat. Er zijn beursgenoteerde vastgoedfondsen waar men in kan beleggen maar er kan ook belegd worden in niet beursgenoteerde fondsen. Daarnaast is de meest populaire manier wellicht het zelf kopen van panden en het beheer hiervan in handen nemen. Panden kunnen dan verhuurd worden voor omzet en weer verkocht worden in de toekomst met winst als doel.

Qries