hoogste rendement met beleggen

Starten met Beleggen

geld verdienen met beleggen

Als er voor u een effectendepot is geopend kunt u gaan beleggen. Het geven van een opdracht tot kopen of verkopen noemen we een order. Aan het geven van een order zijn meestal geen kosten verbonden. Pas als de order is uitgevoerd worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden transactiekosten genoemd. Transactiekosten zijn dus kosten die we moeten betalen als er aan onze opdracht voldaan wordt. U kunt verschillende soorten orders opgeven. We maken onderscheid tussen een bestensorder en een limietorder.

Bij een bestensorder koopt u direct op de beurs een aantal waardepapieren (zoals aandelen). Uw opdracht wordt direct verwerkt en de stukken worden aangekocht tegen de op dat moment geldende prijs. Het voordeel is dat u zeker weet dat uw order uitgevoerd wordt, maar u krijgt geen prijsgarantie. Dat komt omdat u van tevoren nooit precies weet tegen welke koers uw waardepapier wordt verhandeld. U weet wel dat uw order wordt uitgevoerd.

Prijslimiet

prijslimiet beleggen Bij een limietorder geeft u een prijslimiet op waartegen u wilt kopen of verkopen samen met een looptijd waarvoor de order geldt. Als u bijvoorbeeld aandeel X wilt kopen, maar niet meer dan 5 euro per aandeel wilt geven geeft u een limiet op van 5 euro. Daarnaast geeft u een looptijd mee. Dat betekent dat u hiermee bepaalt hoelang u voor aandeel X 5 euro wilt geven. U kunt dit voor 1 dag doen, maar ook bijvoorbeeld voor 1 maand. Als u een looptijd van 1 dag aan de kooplimiet van 5 euro kopppelt betekent dat het volgende:

* als de koers van aandeel X gedurende 1 dag hoger is dan 5 euro gaat de koopopdracht niet door
* als de koers van aandeel X gedurende 1 dag (even of voor langere tijd) beneden de 5 euro komt, dan gaat de kooporder door.

We zien dus dat de kosten voor beide orders gelijk zijn. Zoals gezegd worden er bij orders die niet worden uitgevoerd geen transactiekosten in rekening gebracht. De transactiekosten verschillen overigens per bank. Overigens kunt u bij het geven van een opdracht rekening houden met de bied- en laatkoers.

Handelen op de beurs

Op elk moment dat er gehandeld wordt op de beurs worden de koersen waartegen gehandeld wordt ook bijgehouden. Tevens wordt bijgehouden welke beleggers tegen welke prijs willen kopen en verkopen. Dit heet het orderboek. In het orderboek staan de bied- en laatkoersen. De biedkoers is de koers waartegen de op-dat-moment beste koper wil kopen. De laatkoers is de koers waartegen de op-dat-moment beste verkoper wil verkopen. Op zich hoeft u dit niet uit uw hoofd te leren. Wat u altijd moet weten is het volgende:

  • U kunt altijd kopen tegen de laatkoers en altijd verkopen tegen de biedkoers
  • Dat zullen ook altijd de koersen zijn als u een bestens order opgeeft.

Wat is beleggen?

Beleggen is een manier om geld te verdienen. Of te verliezen… Er zijn trucjes om het zo goed mogelijk te doen. Als u zich daaraan houdt is de kans op verlies minimaal. Op deze site wordt uitgelegd wat beleggen nu precies is. Het woordenboek definieert beleggen als volgt: geld in waardepapieren omzetten om de waarde te behouden of te vergroten.

Beleggen in aandelen?

We willen dus geld verdienen. Dat betekent dat we de juiste waardepapieren moeten kopen op het juiste tijdstip. Maar nu vraagt u zich af wat waardepapieren zijn. Waardepapieren zijn verhandelbare papieren, die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Dat kunnen aandelen zijn, maar bijvoorbeeld ook obligaties. Het gaat er dus om dat de waarde van de papieren moeten stijgen op het moment dat u ze in bezit hebt. Dat betekent dat als we een papier kopen, we de verwachting hebben dat de waarde gaat stijgen. Bij beleggen gaat het dus om:

laag kopen, hoger verkopen

Dat klinkt logisch. Maar hoe moet dat dan, vraagt u zich af. Allereerst moet u dan zorgen dat u de mogelijkheid heeft om te beleggen op de beurs.